CENNIK ZAJĘĆGrupy początkujące - wszystkie dyscypliny

ZAJĘCIA GRUPOWE
Status osoby ćwiczącej Cena za zajęcia Miesięczna składka członkowska
Niezrzeszony 1h 35 PLN -
Członek klubu 1h 20 PLN 25 PLN
Niezrzeszony 2h 70 PLN -
Członek klubu 2h 40 PLN 25 PLN

Wpłaty dokonujemy za cały miesiąc z góry przed rozpoczęciem miesiąca.
Prosimy o zabezpieczenie środków wpłacanych w takiej wysokości, aby nie było sytuacji, że dziecko nie zostanie wpuszczone na zajęcia z powodu ich braku na karcie.
Niewykorzystane np. z powodu choroby, czy też zamknięcia placówki środki przechodzą na kolejny miesiąc, a kolejną wpłatę pomniejszamy o kwotę pozostającą do wykorzystania
W przypadku wykorzystania kwoty wpłaconej przed zakończeniem treningów w danym miesiącu należy dokonać dopłaty za kolejne zajęcia.
Członek klubu mnoży ilość planowanych wejść na zajęcia przez kwotę 20 PLN, nie będący członkami klubu mnożą ilość planowanych wejść w miesiącu przez kwotę 35 PLN
Rabat dla rodzeństwa - 25%.
Dzieci z grup początkujących mogą chodzić w ramach jednej karty na zajęcia z akrobatyki i judo.
Składkę członkowską wpłacamy przez cały rok niezależnie od tego, czy zajęcia się odbywają. Składka miesięczna to 25 PLN

Grupy wyczynowe - tylko siedziba klubu

Judo/ Sambo/ Cheerleading
Poziom zaawansowania Cena za zajęcia Miesięczna składka członkowska
Rekreacja 20 PLN 25 PLN
Sport 20 PLN 25 PLN
Wyczyn 15 PLN 25 PLN
Kadra 0 PLN 25 PLN

Grupy rekreacja, sport, wyczyn
Wpłaty dokonujemy za cały miesiąc z góry przed rozpoczęciem miesiąca. Rodzic sam dokonuje wyliczenia ilości zajęć w danym miesiącu, na które dziecko przyjdzie.
Niewykorzystane np. z powodu choroby, czy też zamknięcia placówki środki przechodzą na kolejny miesiąc, a kolejną wpłatę pomniejszamy o kwotę pozostającą do wykorzystania
W przypadku wykorzystania kwoty wpłaconej przed zakończeniem treningów w danym miesiącu należy dokonać dopłaty za kolejne zajęcia.
Składkę członkowską wpłacamy przez cały rok niezależnie od tego, czy zajęcia się odbywają. Składka miesięczna to 25 PLN

Grupy wyczynowe - tylko siedziba klubu

Akrobatyka 2h
Ilość zajęć Karnet miesięczny Miesięczna składka członkowska
1 Wejście jednorazowe 70 PLN -
4 220 PLN 25 PLN
8 360 PLN 25 PLN
12 400 PLN 25 PLN
Grupy rekreacja
Wpłaty dokonujemy za cały miesiąc z góry przed rozpoczęciem miesiąca. Rodzic sam dokonuje wyliczenia ilości zajęć w danym miesiącu, na które dziecko przyjdzie.
Niewykorzystane np. z powodu choroby, czy też zamknięcia placówki środki przechodzą na kolejny miesiąc, a kolejną wpłatę pomniejszamy o kwotę pozostającą do wykorzystania
W przypadku wykorzystania kwoty wpłaconej przed zakończeniem treningów w danym miesiącu należy dokonać dopłaty za kolejne zajęcia.
Grupy wyczyn, kadra
Wpłaty dokonujemy za cały miesiąc z góry przed rozpoczęciem miesiąca
Składkę członkowską wpłacamy przez cały rok niezależnie od tego, czy zajęcia się odbywają. Składka miesięczna to 25 PLN

Grupy wyczynowe - tylko siedziba klubu

Taniec - 2h
Ilość zajęć Karnet miesięczny Miesięczna składka członkowska
8 250 PLN 25 PLN
Grupy rekreacja
Wpłaty dokonujemy za cały miesiąc z góry przed rozpoczęciem miesiąca. Rodzic sam dokonuje wyliczenia ilości zajęć w danym miesiącu, na które dziecko przyjdzie.
Niewykorzystane np. z powodu choroby, czy też zamknięcia placówki środki przechodzą na kolejny miesiąc, a kolejną wpłatę pomniejszamy o kwotę pozostającą do wykorzystania
W przypadku wykorzystania kwoty wpłaconej przed zakończeniem treningów w danym miesiącu należy dokonać dopłaty za kolejne zajęcia.
Grupy wyczyn, kadra
Wpłaty dokonujemy za cały miesiąc z góry przed rozpoczęciem miesiąca
Składkę członkowską wpłacamy przez cały rok niezależnie od tego, czy zajęcia się odbywają. Składka miesięczna to 25 PLN

Jak dokonać opłaty dowiesz się w zakładce przelewy: